THE


TOHOKU JOURNAL

OF

EXPERIMENTAL MEDICINE

Since 1920


Vol.253 No. 2 FEBRUARY 2021

(Go to the top page)

CONTENTS
(Under Construction)

Regular Contributions
High Body Mass Index Is Correlated with the Success of Vonoprazan-Based Second-Line Therapy for Helicobacter Pylori Infection
Toyotaka Kasai, Sho Suzuki, Chika Kusano, Hisatomo Ikehara, Ryoji Ichijima, Motoki Ohyauchi, Masashi Kawamura, Yoshioki Yoda, Moriyasu Nakahara, Koichi Kawabe and Takuji Gotoda
[PDF]
Vol. 253, No. 2
pp.85-94, 2021
Impact of a Psychiatric Nurse Specialist as a Liaison for Pregnant Women with Mental Disorders
Shunichiro Tsuji, Kumiko Fujii, Mitsuko Ando, Daisuke Katsura, Yutaka Yoneoka, Tsukuru Amano, Yurika Yamada, Misawo Noda, Nao Kamagahara, Ai Nakai, Yuji Ozeki, Fuminori Kimura and Takashi Murakami
[PDF]
Vol. 253, No. 2
pp.95-99, 2021
Predictors of SARS-CoV-2 Positivity Based on RT-PCR Swab Tests at a Drive-Through Outpatient Clinic for COVID-19 Screening in Japan
Tadashi Ishii, Shigeki Kushimoto, Yukio Katori, Shigeo Kure, Kaoru Igarashi, Motoo Fujita, Shin Takayama, Michiaki Abe, Junichi Tanaka, Akiko Kikuchi, Yoshiko Abe, Hiroyuki Imai, Yohei Inaba, Yoko Iwamatsu-Kobayashi, Takashi Nishioka, Ko Onodera and Tetsuya Akaishi
[PDF]
Vol. 253, No. 2
pp.101-108, 2021
Effectiveness of Ursodeoxycholic Acid in the Treatment of Primary Sclerosing Cholangitis with Ulcerative Colitis: A Pediatric Case
Yuji Fujita, Takeshi Sugaya, Ayano Inui and Shigemi Yoshihara
[PDF]
Vol. 253, No. 2
pp.109-112, 2021
Social Factors for Leading to Life Satisfaction among Residents with Developmental Disorders in Fukushima Prefecture
Tomokatsu Yoshida, Eri Eguchi, Hirofumi Mashiko and Tetsuya Ohira
[PDF]
Vol. 253, No. 2
pp.113-123, 2021
Incidence and Relapse Triggers of Childhood Idiopathic Nephrotic Syndrome between 2006 and 2016: A Population-Based Study in Fukushima, Japan
Yohei Kume, Yukihiko Kawasaki, Kazuhide Suyama, Ryo Maeda, Yui Takahashi, Masato Hoshino, Shigeo Suzuki, Masaki Mitomo, Ruriko Nozawa, Yoshiyuki Namai, Hiroko Sakuma, Masatoshi Kaneko, Shinichi Oda, Hiromichi Murai, Shuto Kanno, Katustoshi Nagasawa, Masaki Ito, Hoshiro Suzuki, Shinichiro Ohara, Hayato Go, Aya Goto and Mitsuaki Hosoya
[PDF]
Vol. 253, No. 2
pp.125-134, 2021
Age-Specific Determinants of Brachial-Ankle Pulse Wave Velocity among Male Japanese Workers
Atsushi Inomoto, Junko Deguchi, Rika Fukuda, Takamichi Yotsumoto and Toshihiro Toyonaga
[PDF]
Vol. 253, No. 2
pp.135-141, 2021
The Potential of Computed Tomography Volumetry for the Surgical Treatment in Bilateral Macronodular Adrenal Hyperplasia: A Case Report
Hiromu Matsunaga, Yuta Tezuka, Tomo Kinoshita, Hiroko Ogata, Yuto Yamazaki, Beata Shiratori, Kei Omata, Yoshikiyo Ono, Ryo Morimoto, Masataka Kudo, Kazumasa Seiji, Kei Takase, Yoshihide Kawasaki, Akihiro Ito, Hironobu Sasano, Hideo Harigae and Fumitoshi Satoh
[PDF]
Vol. 253, No. 2
pp.143-150, 2021
Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Associated with Disseminated Nontuberculous Mycobacterial Infection in a Patient with Mesenteric Panniculitis
Yuya Fujita, Haruki Matsumoto, Tomoyuki Asano, Shuzo Sato, Makiko Yashiro-Furuya, Naoki Matsuoka, Jumpei Temmoku, Setsu Nakatani-Enomoto, Satoshi Kimura, Kenta Hoshi, Manabu Uematsu, Hiroshi Watanabe and Kiyoshi Migita
[PDF]
Vol. 253, No. 2
pp.151-157, 2021PUBLISHED BY TOHOKU UNIVERSITY MEDICAL PRESS, SENDAI, JAPAN

This publication is supported in part by the Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results from the Japan Society for the Promotion of Science(Grant Number 18HP2007).