| Home |

TOP 30 Papers Downloaded in 2012

[1] 2577 Shigeki Shibahara. "The 2011 Tohoku Earthquake and Devastating Tsunami" (2011) 223, 305-307. [News and Views]
[2] 2333 Jun Chen, Mieko Sadakata, Mayumi Ishida, Naoto Sekizuka and Mitsuko Sayama. "Baby Massage Ameliorates Neonatal Jaundice in Full-Term Newborn Infants" (2011) 223, 97-102.
[3] 1846 Ki Hun Cho, Kyoung Jin Lee and Chang Ho Song. "Virtual-Reality Balance Training with a Video-Game System Improves Dynamic Balance in Chronic Stroke Patients" (2012) 228, 69-74.
[4] 1719 Xinxing Xie, Aijun Sun, Wenqing Zhu, Zheyong Huang, Xinying Hu, Jianguo Jia, Yunzeng Zou and Junbo Ge. "Transplantation of Mesenchymal Stem Cells Preconditioned with Hydrogen Sulfide Enhances Repair of Myocardial Infarction in Rats" (2012) 226, 29-36.
[5] 1598 Ina M. Tarkka, Kauko Pitknen, Dejan B. Popovic, Ritva Vanninen and Mervi Knnen. "Functional Electrical Therapy for Hemiparesis Alleviates Disability and Enhances Neuroplasticity " (2011) 225, 71-76.
[6] 1454 Akiyoshi Yamanaka, Fuminori Kimura, Akie Takebayashi, Nobuyuki Kita, Kentaro Takahashi and Takashi Murakami. "Primate Model Research for Endometriosis" (2012) 226, 95-99. [Review]
[7] 1272 Zhang Zhang, Tao Su, Liang He, Hongtao Wang, Gang Ji, Xiaonan Liu, Yun Zhang and Guanglong Dong. "Identification and Functional Analysis of Ligands for Natural Killer Cell Activating Receptors in Colon Carcinoma" (2012) 226, 59-68.
[8] 1268 Ferda Kaleagasioglu and Ercan Olcay. "Fluoroquinolone-Induced Tendinopathy: Etiology and Preventive Measures" (2012) 226, 251-258.
[Review]
[9] 1221 Jun-jie Yang, Xia Yang, Zhi-qiang Liu, Shun-yin Hu, Zhi-yan Du, Lan-lan Feng, Jian-feng Liu and Yun-dai Chen. "Transplantation of Adipose Tissue-Derived Stem Cells Overexpressing Heme Oxygenase-1 Improves Functions and Remodeling of Infarcted Myocardium in Rabbits" (2012) 226, 231-241.
[10] 1115 Jin Deng, Dongmei Huo, Qiaoyuan Wu, Zhenhua Yang and Yunhua Liao. "A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials Comparing Tacrolimuswith Intravenous Cyclophosphamide in the Induction Treatment for Lupus Nephritis" (2012) 227, 281-288.
[11] 1075 Susumu Ogawa, Mikihito Ishiki, Kazuhiro Nako, Masashi Okamura, Miho Senda, Takefumi Mori and Sadayoshi Ito. "Sitagliptin, a Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitor, Inhibitor, Decreases Systolic Blood Pressure in Japanese Hypertensive Patients with Type 2 Diabetes" (2011) 223, 133-135.
[12] 1065 Douglas Kazutoshi Sato, Ichiro Nakashima, Toshiyuki Fukazawa, Yuko Shimizu, Yuji Tomizawa, Kazumasa Yokoyama, Tatsuro Misu, Paul I. Creeke, Rachel Farrell, Gavin Giovannoni, Yasuto Itoyama, Kazuo Fujihara and Masashi Aoki. Neutralizing Antibodies Are Associated with a Reduction of Interferon- Efficacy during the Treatment of Japanese Multiple Sclerosis Patients" (2012) 228, 85-92.
[13] 1023 Breno Ramos Boeira Junior and Sergio Echeverrigaray. "Dentistry and Molecular Biology: A Promising Field for Tooth Agenesis Management" (2012) 226, 243-249.
[Review]
[14] 1005 Tae Hyung Kim, Sang-Heon Kim, Ji-Young Seo, Hana Chung, Hyun Jung Kwak, Sang-Kyung Lee, Ho Joo Yoon, Dong Ho Shin, Sung Soo Park and Jang Won Sohn. "Blockade of the Wnt/β-Catenin Pathway Attenuates Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis" (2011) 223, 45-54.
[15] 990 Jing Li, Wen Zhang, Qi Guo, Xiaoxuan Liu, Qiumei Zhang, Rongna Dong, Hongmei Dou, Jianying Shi, Jiazhong Wang and Demin Yu "Duration of Exercise as a Key Determinant of Improvement in Insulin Sensitivity in Type 2 Diabetes Patients" (2012) 227, 289-296.
[16] 990 Arzu Dursun, AysegE Zenciroglu and Nurullah Okumus. "Newborn Massage and Neonatal Jaundice" (2011) 225, 221.
[ Letter to the Editor]
[17] 977 Yumei Luo, Yong Fan, Borong Zhou, Zhiqiang Xu, Yaoyong Chen, and Xiaofang Sun. "Generation of Induced Pluripotent Stem Cells from Skin Fibroblasts of a Patient with Olivopontocerebellar Atrophy" (2012) 226, 151-159.
[18] 970 Yoshiyuki Ueno. "The Current Endeavors to Understand the Pathogenesis of Intractable Liver Diseases" (2012) 226, 171-175.
[Invited Review]
[19] 967 Vytautas Kulvietis, Violeta Zalgeviciene, Janina Didziapetriene and Ricardas Rotomskis. "Transport of Nanoparticles through the Placental Barrier" (2011) 225, 225-234.
[Review]
[20] 950 Takahito Moriyama and Kosaku Nitta. "Tonsillectomy and Steroid Pulse Therapy for IgA Nephropathy" (2011) 224, 243-250. [Review]
[21] 919 Kayoko Urakawa and Kazuhito Yokoyama. "Music Can Enhance Exercise-Induced Sympathetic Dominancy Assessed by Heart Rate Variability" (2005) 206, 213-218.
[22] 875 Yuichi Sakamoto, Yasushi Mariya and Kohmei Kubo. "Quantification of Epstein-Barr Virus DNA Is Helpful for Evaluation of Chronic Active Epstein-Barr Virus Infection" (2012) 227, 307-311.
[23] 819 Jun Wu, Guozheng Lai, Feng Wan, Zhengzheng Xiao, Lingcheng Zeng, Xiongwei Wang, Fei Ye and Ting Lei. "Knockdown of Checkpoint Kinase 1 Is Associated with the Increased Radiosensitivity of Glioblastoma Stem-Like Cells" (2012) 226, 267-274.
[24] 789 Xiaoyi Yao, Gang Tan, Changjun He, Yan Gao, Shangha Pan, Hongchi Jiang, Yina Zhang and Xueying Sun. "Hydrogen Sulfide Protects Cardiomyocytes from Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury by Enhancing Phosphorylation of Apoptosis Repressor with Caspase Recruitment Domain" (2012) 226, 275-285.
[25] 780 Yumiko Okubo, Naoko Ishiguro, Taiyo Suganuma, Toshio Nishikawa, Toshio Takubo, Noriko Kojimahara, Rie Yago, Shinichi Nunoda, Shigetaka Sugihara and Toshimasa Yoshioka. "Team-Based Learning, a Learning Strategy for Clinical Reasoning, in Students with Problem-Based Learning Tutorial Experiences" (2012) 227, 23-29.
[26] 751 Yutaka Kagaya, Yasuhide Asaumi, Wanting Wang, Morihiko Takeda, Makoto Nakano, Kimio Satoh, Yoshihiro Fukumoto and Hiroaki Shimokawa. "Current Perspectives on Protective Roles of Erythropoietin in Cardiovascular System: Erythropoietin Receptor as a Novel Therapeutic Target" (2012) 227, 83-91.
[Invited Review]
[27] 703 Xiao-Jun Cui, Hua Xie, Hai-Jie Wang, Hai-Dong Guo, Jian-Kai Zhang, Cun Wang and Yu-Zhen Tan. "Transplantation of Mesenchymal Stem Cells with Self-Assembling Polypeptide Scaffolds Is Conducive to Treating Myocardial Infarction in Rats" (2010) 222, 281-289.
[28] 662 Makiko Orita, Naomi Hayashida, Tetsuko Shinkawa, Takashi Kudo, Mikitoshi Koga, Michita Togo, Sotetsu Katayama, Kozaburo Hiramatsu, Shunsuke Mori and Noboru Takamura. "Monitoring the Autonomic Nervous Activity as the Objective Evaluation of Music Therapy for Severely and Multiply Disabled Children" (2012) 227, 185-189.
[29] 647 Takashi Ohrui. "Preventive Strategies for Aspiration Pneumonia in Elderly Disabled Persons" (2005) 207, 3-12.
[Invited Review]
[30] 643 Minami Yamada-Fujiwara, Koichi Miyamura, Tohru Fujiwara, Yasuo Tohmiya, Katsuya Endo, Yasushi Onishi, Kenichi Ishizawa, Junichi Kameoka, Masafumi Ito and Hideo Harigae. "Diagnosis of Intestinal Graft-versus-Host Disease and Thrombotic Microangiopathy after Allogeneic Stem Cell Transplantation" (2012) 227, 31-37.

Home   |   Online Submission   |   Subscriptions   |   Archive   |   Guidelines for Authors   |   Editorial Board   |   Privacy Policy

PUBLISHED BY TOHOKU UNIVERSITY MEDICAL PRESS
2-1 Seiryomachi, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-8575, Japan
Fax: +81-22-717-8185
e-mail: office@journal.med.tohoku.ac.jp
 
ONLINE ISSN 1349-3329
PRINT  ISSN 0040-8727